Dyo dyo

De ziel Ye ye Dyo dyo treedt in con­tact met de mens mid­dels wat wij noe­men de kari kra. De benam­ing die wij gebruiken van de kari kra is totaal ver­keerd. Als wij dit goed hebben onder­zocht moet het zijn kari Dyo dyo. De dyo dyo’s zijn de geestelijke begelei­ders van de mens. …

Read More »

de Kra (YE YE) ziel van de mens

De Kra ( ye ye) is de opper­ste ziel van de mens. De kra zorgt voor de energie van het menselijk lichaam. ( lucht) zon­der de kra kan het menselijk lichaam niet meer func-tioneren. Wan­neer doet de Kra zijn intrede bij de mens? Vanaf de zwanger­schap van de vrouw zal …

Read More »

Winti

“Winti “ de God waarin onze vooroud­ers geloof­den was de boven­natu­urlijke kracht, en deze hebben wij ook al geërfd. Aangezien onze vooroud­ers niet kon­den lezen was dat hun Bij­bel. De Bij­bel die wij nu ken­nen was er toen­ter­tijd niet. M.a.w. de mens was er voor de Bij­bel, maar ze waren …

Read More »

Akantasi

Akantansie of Kantasie, De Kantansie is een echte Surinaamse boesie gadu. Zijn oorsprong is vanuit Suriname en niet uit Afrika zoals de vele overige of vorige gadu’s waarover wij het gehad hebben.De kantansie moet worden verdeeld onder de boesie gadu en is één van de sterkste onder de boesie gadu.De …

Read More »