Van Jorka tot kongfo

De voorouderverering speeld even als de winti verering een belangerijke rol in de Afro-surinaamse winti-cultuur,zij zijn de waakzaame geesten die als opdracht hebben het voorbestaan van de famillie of bere te waarborgen. Zij zijn het die de geschiedenis der mensheid hebben gescheven en richtlijnen binnen het menselijk gedrag hebben opgesteld. …

Read More »

Watra Ingi

Watra ingi De watra ingi winti valt onder het element water. De watra ingi winti is een mooie en vrolijke winti. Een watra ingi winti manifesteert zich met al zijn trost maar ook met bescheidenheid. Hij is  parmantig in zijn houding en deftig in zijn doen. Als hij zich openbaart, doet hij dit met veel …

Read More »

Busi Ingi

De Busi ingi winti’s behoren tot het element bos. Oorspronkelijk bewaakten zij alles wat zich in het bos begaf (denk aan de marrons =  weggelopen slaven). De Busi ingi winti gedraagt zich in tegenstelling tot de Watra ingi winti heel anders. Ze zijn over het algemeen heel erg strak in hun …

Read More »

Ampuku Gadu

Mie Ampuku gadu ,Mi Matu Gadu, Mi sondie foe palu dindu, Mi sondi foe pentelio Mi koemoetu A koni lio. Zoals ze zich zelf noemen . Wat ons meegegeven is dat er niet veel Ampuku,s soorten zijn. Voorwoord Ampuku Gadu    Wat is een ampuku gadu? um poekoe gadu is een …

Read More »